Hipodrom Most a.s.


Trip To Rhodos - nejlépe hodnocený kůň dle české klasifikace

Na konci sezóny doposud vydávaný Generální handicap od letošního roku nahradila Klasifikace. Ta je hodnocením koní za jejich nejlepší výkony v uplynulé sezóně, tedy českou obdobou Longines World's Best Racehorse Rankings (tzv. mezinárodní klasifikace).

Do Klasifikace jsou zahrnuti všichni koně v českém tréninku registrovaní ke startům v České republice a koně v zahraničním tréninku, kteří jsou hodnoceni pouze za výkony v České republice. Letošní sezóna byla každopádně mimořádně úspěšná, co se týče úspěchů na zahraničních drahách. Rekordy lámali především rovinoví koně. Historickým maximem je 12 black-type umístění (dosavadním maximem bylo 9 umístění v roce 2010), které vybojovalo 8 různých koní. Poprvé čeští rovinoví koně přivezli ze zahraniční dotace přes 30 miliónů korun, zatímco dosud se nikdy nedostali ani před hranici 20 miliónů.

Na těchto číslech se výraznou měrou podíleli koně, kteří nejsou registrováni ke startům v České republice. Aby byl tedy přehled top výkonů nejlepších českých koní kompletní, do Klasifikace jsme zapracovali i koně v českém tréninku registrované pouze pro starty v zahraničí, kteří vyběhli formu odpovídající minimálně českému handicapu 75 kg. Tuto hranici překonalo celkem 99 koní a my vám nabízíme jejich přehled, který je zpracován v tabulce po vzoru mezinárodní klasifikace.

Při sestavování Klasifikace jsme se mohli opřít i o hodnocení našich zahraničních kolegů, protože nám byl zásluhou bližší spolupráce se zahraničními dostihovými autoritami umožněn přístup do handicapové databáze všech světových black-type dostihů. Pohled na výkony českých koní v black-type dostizích tak nemáme pouze od handicaperů ze států, kde se dané dostihy odběhly, ale i od několika dalších handicaperů. Právě na základě této databáze vzniká zmiňovaná mezinárodní klasifikace.

Jaroslav Fabris a Jan Žid

handicapeři JC ČR

Zdroj: www.dostihy.cz


© Hipodrom Most a.s. 2014, Všechna práva vyhrazena
  Mapa webu | Cookies | as@hipodrom.cz